Wydawnictwa

Okładka książki
WSPOMNIENIA RODZINNE

Relacje Polaków mieszkających
w Mołdawii
część IV

Bielce, 2018

Okładka książki
WSPOMNIENIA RODZINNE

Relacje Polaków mieszkających
w Mołdawii
część III

Kiszyniów, 2013

Okładka książki
ELENA PUMNEA. WIERSZE
NA ZAMÓWIENIE

Bielce, 2009

Okładka książki
WSPOMNIENIA RODZINNE

Relacje Polaków mieszkających
w Mołdawii
część II

Bielce, 2007

Okładka książki
DIALOG KULTUR NA ŁAMACH
PARYSKIEJ "KULTURY"
DIALOGUL CULTURILOR ÎN PAGINELE
REVISTEI "KULTURA"

Materiały pokonferencyjne
Materialele conferinţei

Bielce, 2007

Okładka książki
WSPOMNIENIA RODZINNE

Relacje Polaków mieszkających
w Mołdawii
część I

Bielce, 2003