Adres do korespondencji:

Redakcja czasopisma "Jutrzenka"
Dom Polski w Bielcach
str. Pacii 31
MD-3101 Balti
MOLDOVA
redakcja.jutrzenka@gmail.com

Adres do korespondencji: Czasopismo "Jutrzenka" skr. poczt. 983 MD-3101 Balti MOLDOVA redakcja.jutrzenka@gmail.com